Velkommen til NorKvalitet AS

NorKvalitet AS yter sine tjenester ved å avlegge bedriften besøk og gi en presentasjon av NorKvalitets HMS- og kvalitetssystemer.

NorKvalitets HMS- og kvalitetssystemer

NorKvalitet AS yter sine tjenester ved å avlegge bedriften besøk og gi en presentasjon av NorKvalitets HMS- og kvalitetssystemer. Tjenestene som tilbys omfatter alt fra hjelp til å sette sammen alle eksisterende rutiner i bedriften til et komplett styringssystem, samt tilbud om opplæring, kvalitesrevisjon og support.

Bygg- og anleggsbransjen

Krav om dokumentasjon

Den nye plan og bygningsloven forutsetter et samspill mellom de kommunale bygningsmyndigheter og fagfolk i bygg- og anleggsbransjen. Samtidig setter reformen krav til at foretakenes kompetanse må dokumenteres.

Les mer ...

Transportbransjen

Krav om egen sikkerhetsrådgiver

Pr. 1.1 2000 kom det fra myndighetene krav om at selskaper i transportbransjen, som frakter farlig gods, skal ha sin egen sikkerhetsrådgiver.

For å kunne gå inn på en slik ordning er det et absolutt krav at den enkelte transportør må ha et fungerende HMS- og kvalitetssystem, som også omfatter rutiner for ADR-merking og transport av farlig gods.

Dette er NorKvalitets kjerneområder.

Sentral godkjenning

Bruk sentral godkjenning som et kvalitetsstempel

Vi utfører både førstegangssøknad, fornyelser, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, med behov for enten oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut.

Les mer ...

Om NorKvalitet AS

Om oss (mal)

NorKvalitet As ble startet i 1999 og er lokalisert i Asker.

NorKvalitet AS har spesialisert seg på å yte tjenester til bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen, samt transportbransjen så vel i det private som det offentlige i hele Norge. NorKvalitet As har 2 medarbeidere, begge med solid faglig bakgrunn innen bransjene.

Vi dekker hele landet, og ser frem til et samarbeid med din bedrift!

Gode pakkeløsninger

Karakteristisk for NorKvalitet AS er at vi utfra gode pakkeløsninger tilpasser systemet til den enkelte kundes behov, avhengig av bransje og fag. Vi sørger selvfølgelig for at alt nødvendig tas med, men har likevel som en uttalt målsetning å gjøre kvalitetssystemene så enkle og praktiske som mulig. Dette gir en bedre totaløkonomi, fordi systemene både er lettere å bruke og enklere å oppdatere.

Ta kontakt i dag for å høre hva NorKvalitet AS kan gjøre for din bedrift!

62 40 95 40920 22 767
Bjerkealleen 4, 1385 ASKER
Orgnr 880 637 932